Provádíme klinické vyšetření

Poradenství pro majitele a chovatele zvířat

Čipování

Prevence - očkování, odčervení

Odstraňení zubního kamene ultrazvukem

Vyšetření moči analyzátorem

Biochemické vyšetření krve

Vyšetření srdce - EKG

Vystavení Europasu

Potvrzení pro výjezd do zahraničí